Wprowadzanie indywidualnych zmian do projektu gotowego

Jesteśmy otwarci na zmiany, zmiany, zmiany, ponieważ wiemy, że każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dostosujemy fundamenty, podpiwniczymy, zmienimy technologię wykonania domu, pokrycie dachowe czy lokalizację ścian działowych, aby zapewnić, że Twój projekt spełni Twoje oczekiwania i pozostanie COOL.

Nasze projekty gotowe to gwarancja szybkiego i sprawdzonego rozwiązania dla osób, które marzą o swoim własnym domu jednorodzinnym. Skorzystaj z naszego doświadczenia i pozwól nam dostosować Twój projekt do Twoich potrzeb.

a. Jak wygląda proces wprowadzania zmian?

Proces wprowadzania zmian w projekcie gotowym COOL Houses będzie składał się z kilku etapów:

Pierwszym etapem będzie analiza potrzeb i wymagań klienta, którego oczekiwania dotyczą zmian w projekcie. Klient będzie miał możliwość przedstawienia swoich sugestii i pomysłów dotyczących zmian w architekturze budynku, dostosowania projektu do działki, które wpłyną na zmiany w charakterystyce energetycznej, projektach konstrukcji oraz rysunkach technicznych.

Następnym etapem będzie przeprowadzenie wstępnej analizy zmian i konsultacja z architektem oraz inżynierem, którzy wraz z klientem przeanalizują proponowane zmiany i przedstawią możliwe rozwiązania. Na tym etapie zostaną również omówione koszty wprowadzenia zmian oraz czas ich realizacji.

Kolejnym etapem będzie wprowadzenie zmian w projekcie, które zostaną dokonane przez specjalistów z pracowni COOL Houses. W zależności od rodzaju zmian, będą one wprowadzane w rysunkach technicznych, projektach konstrukcji lub charakterystyce energetycznej. Po dokonaniu zmian, specjaliści z pracowni przeprowadzą weryfikację, czy wprowadzone zmiany są zgodne z wymaganiami klienta oraz spełniają normy i przepisy obowiązujące w branży.

Ostatnim etapem będzie przedstawienie klientowi końcowej wersji projektu, zawierającej wprowadzone zmiany. Klient będzie miał możliwość dokładnej analizy projektu i zatwierdzenia wprowadzonych zmian. Po zatwierdzeniu projektu, przystąpi się do realizacji budowy.

W przypadku pytań, wątpliwości lub konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian, klient będzie miał możliwość skonsultowania się ze specjalistami z pracowni COOL Houses, którzy pomogą mu w realizacji projektu.

b. Jak mogą wyglądać zmiany do projektu:

 • Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku;
 • Podpiwniczenie całości lub fragmentu budynku przy zachowaniu istniejącej wysokości cokołu;
 • Realizacja budynku w odbiciu lustrzanym;
 • Zmiana zewnętrznego obrysu budynku;
 • Zmiana elewacyjnych materiałów wykończeniowych i kolorystyki, pod warunkiem że są one COOL i spełniają wymagania estetyczne i użytkowe.
 • Zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych i wykończeniowych, spełniająca wymagane normy jakościowe i użytkowe, przy zachowaniu oryginalnego układu konstrukcyjnego;
 • Zmiana rodzajów stropów z zachowaniem wymaganej wytrzymałości oraz oryginalnego układu konstrukcyjnego;
 • Zmiana pokrycia dachowego na lekkie oraz zmiana kąta nachylenia dachu w granicach 10-20 stopni (w zależności od uwarunkowań prawnych);
 • Przeniesienie lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku;
 • Dopasowanie oraz zmiana ilości pomieszczeń na poszczególnych rzutach kondygnacji;
 • Zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z wymaganiami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego;
 • Dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem poprzez likwidację kominów wentylacji grawitacyjnej;
 • Zmiana ilości, wielkości i usytuowania okien na elewacji oraz dachu;

c. Zmiany, a prawo autorskie

Przekazanie praw autorskich w przypadku projektu gotowego regulowane jest przez Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 64 KC, autor ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na zasadach określonych w tym artykule. Oznacza to, że autor projektu ma pełne prawo do wykorzystania i rozporządzania nim w dowolny sposób.

Jeśli chodzi o przekazanie praw autorskich do projektu gotowego, to wymaga to formalnego aktu prawnego. Zgodnie z art. 64 ust. 1 KC, autor może na drodze umowy przenieść na inna osobę swoje autorskie prawa majątkowe, czyli prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim.

Umowa taka musi być zawarta w formie pisemnej, aby była ważna. W umowie powinno zostać dokładnie określone, jakie prawa autorskie przekazywane są na rzecz nabywcy, a także jaki jest zakres tych praw. Może to obejmować np. prawo do reprodukcji, rozpowszechniania, wykorzystywania w celach komercyjnych i wiele innych.

W przypadku projektów gotowych oferowanych przez COOL Houses, prawa autorskie zazwyczaj przekazywane są na rzecz klienta na podstawie odpowiednio skonstruowanej umowy, która precyzuje zakres tych praw i warunki ich przekazania.

Jeśli chodzi o projekty gotowe w pracowni architektonicznej COOL Houses, to w przypadku indywidualnych projektów zleceniodawca podpisuje umowę z pracownią, w której dokładnie określone są warunki przekazania praw autorskich.