Projekty indywidualne

W ramach pracowni COOL Houses, jesteśmy otwarci na indywidualne projekty zgodne z potrzebami klientów. Rozumiemy, że każdy klient ma swoje unikalne wymagania i preferencje, dlatego chętnie podejmiemy się wykonania projektu, który spełni ich oczekiwania. Nasza praca zaczyna się od osobistego spotkania z klientem w naszej pracowni, aby dokładnie zrozumieć ich indywidualne potrzeby i preferencje. W trakcie spotkania omawiamy możliwe rozwiązania i odpowiadamy na wszelkie pytania. Dopiero po dokładnej analizie potrzeb klienta, możemy przystąpić do projektowania domu, który będzie odpowiadał ich wymaganiom. Bez wątpienia, tworzenie projektu indywidualnego wymaga indywidualnego podejścia do klienta, a my jako pracownia COOL Houses jesteśmy gotowi zaoferować nasze wsparcie na każdym etapie.

1.

Konsultacja z klientem

pierwszym krokiem jest spotkanie z klientem, na którym uzyskujemy informacje o jego oczekiwaniach i potrzebach, preferencjach dotyczących stylu, funkcjonalności, wielkości domu, ilości pomieszczeń, a także specyficznych wymagań, takich jak dostępność dla osób niepełnosprawnych czy ekologiczność. To pozwala nam na zrozumienie i dopasowanie projektu do indywidualnych potrzeb klienta.

2.

Analiza warunków zabudowy

kolejnym etapem jest zapoznanie się z warunkami zabudowy i lokalizacyjnymi działki, takimi jak parametry urbanistyczne, warunki techniczne, otoczenie, orientacja względem stron świata. Wszystko to wpływa na projekt i należy je uwzględnić.

3.

Przygotowanie wstępnego projektu

na podstawie uzyskanych informacji oraz analizy warunków zabudowy, tworzony jest wstępny projekt domu. Projekt ten obejmuje zwykle wizualizacje, plany pięter, rzuty pomieszczeń, przekroje budynku i wstępne kosztorysy.

4.

Konsultacje dotyczące wstępnego projektu

następnie prezentujemy wstępny projekt klientowi, który ma możliwość oceny projektu oraz zgłoszenia ewentualnych zmian lub uwag.

5.

Dopracowanie projektu

po otrzymaniu uwag od klienta, następuje dopracowanie projektu. W tym etapie można dokonywać zmian wizualnych, jak i funkcjonalnych, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania.

6.

Projekt wykonawczy

po uzyskaniu akceptacji projektu, tworzony jest projekt wykonawczy, który obejmuje szczegółowe rysunki techniczne, specyfikacje materiałów, kosztorysy oraz inne niezbędne dokumenty.

7.

Realizacja projektu

w zależności od potrzeb klienta, pracownia COOL Houses może również zaoferować usługi nadzoru nad realizacją projektu, co pozwala na kontrolę prac budowlanych, ich zgodność z projektem, jakość wykonania oraz terminowość realizacji.

Wszystkie etapy procesu projektowego odbywają się w ścisłej współpracy z klientem, co pozwala na uzyskanie ostatecznego rezultatu spełniającego wszystkie jego indywidualne wymagania i oczekiwania.